Κατηγορίες πτηνών

Κριτής καναρινιών τύπου
Tomas Hernandez – Βέλγιο flag-of-belgium

Κριτής καναρινιών τύπου
Antonio Passeri – Ιταλία Italy

Κριτής καναρινιών τύπου
Romain Paul D Raemaekers – Βέλγιο flag-of-belgium

Κριτής υβριδίων
Montini Luigi – Ιταλία Italy

Κριτής εξωτικών
Montagno Βozzone Carmelo – Ιταλία Italy

Κριτής παπαγάλων
Fransis Kriesels – Nederland Ολλανδία flag-of-netherlands

Κριτής καναρινιών χρώματος
Diego Crovace – Ιταλία Italy

Κριτής καναρινιών χρώματος
Lino Crepaldi – Ιταλία Italy

 

 

Κατεβάστε τις κατηγορίες σε μορφή PDF