Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών (ΑΛΟΠ)

alop

Η Α.Λ.Ο.Π….Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών.

–Ιδρύθηκε το 2005 στην Αττική, με σκοπό την συστηματική και οργανωμένη εξάπλωση του ενδιαφέροντος της εκτροφής , όλων των ειδών πτηνών συντροφιάς και οικοσίτων , όπως αυτά ορίζονται στους καταλόγους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ( C.O.M.).  Επίσης, με σκοπό να μεριμνεί για την υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της ,και όχι μόνον, γύρο απο θέματα διαχείρησης , διατροφής , αναπαραγωγής , αντιμετώπισης ασθενειών  κ.λ.π. Μέσα στις δράσεις της , είναι η διεξαγωγή ετησίων εκθέσεων δια την βράβευση των εκθεμάτων αλλά των εκτροφέων τους , η πραγματοποίηση διαλέξεων απο ειδικούς  επιστήμονες , πτηνιάτρους , ζωοτέχνες , ορνιθολόγους αλλά και έμπειρους εκτροφείς. Επίσης η συνεργασία με σωματεία και ενώσεις δια την ανταλλαγή γνώσης αλλά και διενέργεια εκδρομών για την επίσκεψη διεθνών ή παγκοσμίων εκθέσεων.